Zakłady Naprawcze Taboru Zabytkowego jest prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej „BANA”. Nasze Stowarzyszenie powstało w 2007 r. staraniem grupy pasjonatów, skupionych wokół zabytkowej Średzkiej Kolei Powiatowej i od samego początku za cel stawiało sobie ochronę dziedzictwa techniki, w tym w szczególności techniki kolejowej i wspieranie działań zmierzających do zachowania go dla przyszłych pokoleń.

Od 2015 roku Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej „BANA”, dzięki zaufaniu którym obdarzył nas Powiat Średzki, zostało operatorem Średzkiej Kolei Powiatowej. Zdobyte przy naprawach taboru, infrastruktury oraz przy eksploatacji kolei unikalne know-how oraz liczne kontakty z wysoko wyspecjalizowanymi fachowcami przekładają się się na wysokie kwalifikacje do realizacji wszelkich zleceń z zakresu jednostkowej i małoseryjnej produkcji elementów metodami obróbki skrawaniem oraz innymi technikami.

Nasze doświadczenie to nie tylko ponad 5 lat działalności jako przewoźnik kolejowy oraz zarządca infrastruktury kolejowej, lecz także kilka przeprowadzonych napraw głównych rozmaitych pojazdów kolejowych i różne zlecenia zewnętrzne. Warto nadmienić, że wobec zapaści rynku napraw lokomotyw parowych w Polsce zostaliśmy w 2015 roku pozostawieni praktycznie bez wyboru – chcąc eksploatować czynny parowóz musieliśmy wziąć w dużej mierze sprawy we własne ręce.

Na potrzeby napraw, prowadzonych początkowo na własne potrzeby,  zbudowaliśmy niezbędny park maszynowy i nawiązaliśmy współpracę z wieloma specjalistami działającymi w wielu coraz rzadszych dziś dziedzinach. Zgromadzone maszyny i doświadczenie stanowią kapitał, na którym pragniemy oferować Państwu nasze usługi na najwyższym poziomie.