Certyfikaty

Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej „BANA” posiada wszystkie niezbędne certyfikaty potwierdzające zdolność do przeprowadzania napraw kotłów parowozowych, w tym kluczowe dla realizacji napraw kotłów – Certyfikaty Kwalifikowania Technologii Spawania (WPQR) wydane przez Transportowy Dozór Techniczny. 

Uzyskane certyfikaty pozwalają na wykonywanie wszystkich typowych spoin wykonywanych przy naprawach eksploatowanych w Polsce kotłów parowozowych i są uznawane przez inne jednostki dozoru technicznego. 

Certyfikaty Kwalifikowania Technologii Spawania (WPQR) potwierdzają przygotowanie zakładu do wykonywania spoin spawalniczych odpowiedzialnych konstrukcji, takich jak urządzenia ciśnieniowe. Do ich uzyskania niezbędne było opracowanie szczegółowych wytycznych technologicznych wykonywania spoin oraz potwierdzenie kwalifikacji zatrudnionych przez nasze Towarzystwo spawaczy zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

Uzyskane uprawnienia poświadczają należyte kwalifikacje  do wykonywania napraw kotłów parowozowych,  prowadzonych pod nadzorem specjalistycznych jednostek dozoru technicznego.