Wymiana czopów napędnych

„Stawidło Walschaerta ma tylko jeden mimośród, gdyż drugi po zawieszeniu jarzma w środkowym punkcie na stałe do ostojnicy okazał się zbyteczny. (…) Przeciwkorba przesunięta jest o kąt prosty w stosunku do korby.”

T. Neumann „Podręcznik dla maszynisty parowozowego”

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Środzie Wlkp. we współpracy z kooperantem pomyślnie wykonały wymianę czopów napędnych parowozu Px48-1920. O ile w przypadku sześciu z ośmiu czopów tego parowozu nie nastręczało to dodatkowych trudności – wszak czopy osi wiązanych parowozów, podobnie jak w przypadku lokomotyw spalinowych są zwykłymi bryłami osiowosymetrycznymi, o tyle wymiana czopa osi napednej, od którego przekazywany jest napęd mechanizmu stawidłowego stanowi operację wymagającą zachowania należytej tolerancji wymiarowej.

Konieczność zachowania kąta zaklinowania przeciwkorby wymaga starannego przygotowania i odpowiedniej metody pomiarowej przy wymianie czopów. Doświadczenie naszego Zakładu gwarantuje poprawną realizację tej, jak i innych napraw mechanizmu stawidłowego lokomotyw parowych.