Pomnik dla Pleszewa

„Parowóz (…) do miasta, jako pomnik, trafił 19 lat temu, po likwidacji kolejki. Pół roku temu remont powierzono fachowcom, pasjonatom kolejek z Towarzystwa Kolejki Średzkiej „Bana” w Środzie Wielkopolskiej.”

Źródło: https://m.rc.fm/

Parowóz Px48-1912 do roku 2000. pełnił służbę na Gnieźnieńskiej Kolei Dojazdowej, prowadząc pociągi towarowe między Gnieznem a Powidzem. Po wycofaniu go z eksploatacji, Polskie Koleje Państwowe podjęły decyzję o przesłaniu go na stację Pleszew Miasto, gdzie został ustawiony jako pomnik. Z biegiem lat jego stan techniczny i wizualny systematycznie się pogarszał na skutek szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych.

W roku 2020 właściciel parowozu – Urząd Miasta i Gminy Pleszew, podjął decyzję o wykonaniu renowacji parowozu, przywracającej mu należyty wygląd, tak aby mógł stać się ozdobą zrewitalizowanej stacji Pleszew Miasto. 

Renowacji podjęło się nasze Towarzystwo. W ramach prac starannie oczyszczono cały parowóz, uzupełniono skorodowane blachy, wykonano całkowicie nowe otuliny kotła oraz cześć budki maszynisty. Parowóz pomalowano wysokiej klasy lakierami, zabezpieczającymi go przed korozją. Wykonano atrapy kilku brakujących elementów wyposażenia, jak np. gwizdawki parowej czy szkła wodowskazowego. 

Odnowiony parowóz stanowi swoistą „wisienkę na torcie”, którym jest zrewitalizowany teren stacji Pleszew Miasto. Dzięki odtworzonej instalacji oświetleniowej reflektory parowozu świecą w ciemności, dodając niepowtarzalnego charakteru tej zabytkowej stacji.