Regeneracja panewek

„Do najczęściej stosowanych materiałów należą stopy łożyskowe. Są to niskotopliwe stopy cyny, ołowiu, miedzi i antymonu, czasem z dodatkiem wapnia, sodu, kadmu lub arsenu. Rozróżniamy stopy cynowe, w których podstawowym ilościowo składnikiem jest cyna, i ołowiowe.”

Podstawy konstrukcji maszyn, Wydawnictwo Naukowe PWN

Zakłady Naprawcze Taboru Zabytkowego prowadzą regenerację łożysk ślizgowych, w szczególności łożysk osiowych taboru kolejowego oraz łożysk korbowodowych i wiązarowych lokomotyw parowych oraz spalinowych.  Na specjalne zamówienie podejmujemy się także innych, nietypowych zleceń. Oferujemy także wykonawstwo nowych korpusów łożysk ślizgowych

Oferujemy ocenę stanu technicznego łożysk ślizgowych, przelewanie panwi stopem łożyskowym, obróbkę oraz pasowanie łożsyk.