Naprawa wagonu letniego

„Utrzymanie pojazdów kolejowych powinno być wykonywane przez podmioty posiadające wykwalifikowanych pracowników, zaplecze techniczne oraz warunki organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonywanie prac określonych w dokumentacji systemu utrzymania.”

Rozporządznie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005 w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych

Zakłady Naprawcze Taboru Zabytkowego realizują naprawy okresowe oraz pozaplanowe pojazdów kolejowych, w tym wagonów osobowych. Zrealizowaliśmy naprawy kilku wagonów wąskotorowych, w tym naprawy główne:

  • wagonu osobowego nr 1653 Średzkiej Kolei Powiatowej
  • wagonów letnich nr 769-0 oraz 768-2

Oferujemy wykonanie kompleksowych napraw pudeł (blacharka, stolarka), regenerację podwozi wagonów, układów hamulca oraz innych instalacji wagonów.